Kurumsal

Kurumsal

Ankara lokma kurumsal kimliğini oluşturan ilk öğe misyonudur. Biz misyonumuzu lokmanın tarihsel değerinden ve serüveninden alıyoruz. İnsanımızın rahmete kavuşan yakını için bize ulaşması ve bizden hizmet istemesi en önemli misyonumuzu oluşturur. Yine düğün yapan çiftin en mutlu günlerinde lokma tatlısı ikramı için bizden hizmet istemesi bizim için büyük sorumluluk anlamına gelir. İş yeri açan yurttaş umudunu tatlı lokma ikramı ile paylaşmak için bizden hizmet istemesi bizim için en anlamlı misyon demektir.

Ankara lokma kurumsal değeri “bir lokma” deyiminde sınırlıdır. O bir lokmanın toplumsal kültürümüzdeki değeri paha biçilemezdir. Ticari karşılığı yoktur. Tamamen insani ve ahlaki bir değerdir. İkram edilen, pay edilen bir lokma her şeyin üstündedir. Yüz yıl önce de üç yüz yıl öncede böyleydi bugün de böyledir. Kimi değerler zamanla aşılmaz. Zaman kimi değerleri toplumun genlerine işler. Lokma aşılamayacak bir toplumsal değer, davranış biçimi, ahlaki düzeydir. Ankara lokma kurumsal genlerinde işte o tarih boyu oluşan “bir lokma” geni, kültürü vardır.

Ankara lokma kurumsallığı modern anlamda profesyonellik olarak algıladığı ve uyguladığı kadar geleneksel, örfi değerlere, inançlara bağlılık olarak algılar. Biz hizmet eder iken sadece lokma sunmuyoruz. Lokma tadında değerlerimizi, dualarımızı, umutlarımızı, varlığımızı, yokluğumuzu, geleceğimizi de paylaşıyoruz. Lokma kuyruğunda bekleyen ve lokma alan insanların dualarında, gözlerindeki ışıltıda bunu görmek ve hissetmek daima mümkündür. Biz kurumsallığı işte o ışıltıyı paylaşabilmek olarak algılıyoruz.

Ankara lokma kurumsal kadrosu tamamı eğitimlidir. Hem okul anlamında hem de değerler anlamında eğitimlidir. Ustalık ve çıraklık ilişkisinde ve eğitiminde emeğin ve zamanın mesleki harmanlanması ile yetişiler. Nesilden nesile aktarılan kurumsal değerler kadromuzda bu yöntem ile yerleşik davranış biçimine dönüşmüştür. Öncelikle tüm personelimizin hakkı ve hukuku firmamızın vaz geçilmez ilkesidir. Yasal, sosyal, hukuksal tüm hakları güvence altındadır. Bu anlamda personelimiz kurumsal profesyonel kimliğe sahiptir.

 


 

Kurumsal